• دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد