• دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
  • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
  • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
  • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات