• دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم