• دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی