• بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟