• جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان