• معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره