• بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : استراتژیهای پرسنال برندینگ -بخش دوم
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی