• دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان