• توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم