• تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : فروش
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه