• دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها