• دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین