• سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی