• روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران