• جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم