• استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم