• استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی