• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • جناب آقای اعرابی پور موضوع : چگونه یک فروشنده سازمانی موفق باشیم؟
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات