• حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی