• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند