• دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت