• دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ