• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی