• ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش اول