• دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • دکتر شهاب اناری موضوع : برندینگ شخصی
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟