• منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه