• بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه