• مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی