• بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل