• بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان