• بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟