• استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی