• شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول