• جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش