• مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب