• استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟