• استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها