• موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید