• مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری