• استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش اول
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟