• دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی