• جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند