• توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم