• سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم