• مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟