• برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی