• شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه