• دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص