• مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ