• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات