ابراهیم زارع پور

قسمت 140

ابراهیم زارع پور
با موضوع: مذاکرات...
ابراهیم زارع پور
دانلود
دکتر احمد راه چمنی

قسمت 136

دکتر احمد راه چمنی
با موضوع: تله های...
دکتر احمد راه چمنی
دانلود
دکتر هرمز مهرانی

قسمت 132

دکتر هرمز مهرانی
با موضوع: مدیریت ت...
دکتر هرمز مهرانی
دانلود
مهندس مرزبانی

قسمت 116

مهندس مرزبانی
با موضوع: معرفی کت...
مهندس مرزبانی
دانلود
دکتر هرمز مهرانی

قسمت 113

دکتر هرمز مهرانی
با موضوع: مدیریت ف...
دکتر هرمز مهرانی
دانلود
مجید اجاقی

قسمت 110

مجید اجاقی
با موضوع: فروشنده،...
مجید اجاقی
دانلود
مریم عبدلی

قسمت 104

مریم عبدلی
با موضوع: حس برند
مریم عبدلی
دانلود
مهندس خلیل جعفرپیشه

قسمت 98

مهندس خلیل جعفرپیشه
با موضوع: برندینگ...
مهندس خلیل جعفرپیشه
دانلود
الهام کیان مهر

قسمت 97

الهام کیان مهر
با موضوع: ذهن کارآ...
الهام کیان مهر
دانلود
دكتر امين اسداللهي

قسمت 95

دكتر امين اسداللهي
با موضوع: نقشه راه...
دكتر امين اسداللهي
دانلود
استاد رضا سراجی

قسمت 92

استاد رضا سراجی
با موضوع: طراحی ال...
استاد رضا سراجی
دانلود
دکتر سید محسن علامه

قسمت 89

دکتر سید محسن علامه
با موضوع: مبانی مد...
دکتر سید محسن علامه
دانلود
حامد عسگری

قسمت 86

حامد عسگری
با موضوع: سیاره‌ی...
حامد عسگری
دانلود
استاد بهرام خیری

قسمت 83

استاد بهرام خیری
با موضوع: کتاب نشا...
استاد بهرام خیری
دانلود
دکتر داودحسین آبادی ساده

قسمت 80

دکتر داودحسین آبادی ساد...
با موضوع: تصویربرد...
دکتر داودحسین آبادی ساده
دانلود
دکترعبدالرضارضایی نژاد

قسمت 77

دکترعبدالرضارضایی نژاد
با موضوع: ممیزی با...
دکترعبدالرضارضایی نژاد
دانلود
استاد مهدی قراچه داغی

قسمت 74

استاد مهدی قراچه داغی
با موضوع: راه نفوذ...
استاد مهدی قراچه داغی
دانلود
مهندس سعید محمدی

قسمت 72

مهندس سعید محمدی
با موضوع: مدیریت و...
مهندس سعید محمدی
دانلود
دکتر سید سعید میرواحدی

قسمت 69

دکتر سید سعید میرواحدی
با موضوع: ارائه حر...
دکتر سید سعید میرواحدی
دانلود
استادمحسن میرزایی

قسمت 66

استادمحسن میرزایی
با موضوع: 230 سال...
استادمحسن میرزایی
دانلود
دکتر آذر صائمیان

قسمت 63

دکتر آذر صائمیان
با موضوع: هنرو شیو...
دکتر آذر صائمیان
دانلود
محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان

قسمت 60

محسن جاویدموید-محمدرضاح...
با موضوع: مطبوعات
محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان
دانلود
فرهاد تبریزی

قسمت 57

فرهاد تبریزی
با موضوع: طراحی مح...
فرهاد تبریزی
دانلود
دکترحسین نوروزی

قسمت 51

دکترحسین نوروزی
با موضوع: رفتار مص...
دکترحسین نوروزی
دانلود
دکترساسان نصیری

قسمت 48

دکترساسان نصیری
با موضوع: مدیریت ت...
دکترساسان نصیری
دانلود
دکتر سارا کشگر

قسمت 46

دکتر سارا کشگر
با موضوع: مدیریت ب...
دکتر سارا کشگر
دانلود
مهندس مجید مجیدی

قسمت 43

مهندس مجید مجیدی
با موضوع: کلیک طلا...
مهندس مجید مجیدی
دانلود
دکتر آذر صائمیان

قسمت 40

دکتر آذر صائمیان
با موضوع: برندینگ...
دکتر آذر صائمیان
دانلود
جناب آقای احمد آخوندی

قسمت 37

جناب آقای احمد آخوندی
با موضوع: توسعه مه...
جناب آقای احمد آخوندی
دانلود
مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار

قسمت 34

مهندس سید محمد اعظمی نژ...
با موضوع: دوباره ف...
مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار
دانلود
x