دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
خرداد ۷, ۱۳۹۶
صدای اساتیدآموزشگاه بازارسازان
خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
مصاحبه-با-آقای-امیر-خادم-ماهنامه-بازاریاب-بازارساز-شماره-35
مصاحبه-با-آقای-امیر-خادم-ماهنامه-بازاریاب-بازارساز-شماره-35
مصاحبه-با-آقای-امیر-خادم-ماهنامه-بازاریاب-بازارساز-شماره-35
مصاحبه-با-آقای-امیر-خادم-ماهنامه-بازاریاب-بازارساز-شماره-35
مصاحبه-با-آقای-خرمشاهی-ماهنامه-بازاریاب-بازارساز-شماره-35
صاحبه-با-آقای-سلامت-ماهنامه-بازاریاب-بازارساز-شماره-35-بخش-1
صاحبه-با-آقای-سلامت-ماهنامه-بازاریاب-بازارساز-شماره-35-بخش-3
میزگرد-نقش-انبارداران-در-خوشنامی-سازمان-ها-شماره-33بخش-1
میزگرد-نقش-انبارداران-در-خوشنامی-سازمان-ها-شماره-33بخش-2
صاحبه-با-آقای-سلامت-ماهنامه-بازاریاب-بازارساز-شماره-35-بخش-3
میزگرد-نقش-انبارداران-در-خوشنامی-سازمان-ها-شماره-33بخش-3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *